Kategorier
1fl013 - Digitala verktyg i förskolan

1fl013 – UG1 E Greenscreen

Detta är en kort greenscreen video jag gjorde till kursen 1fl013. Den fick vara max 30 sekunder.

Stjärnbakgrund: https://pixabay.com/videos/space-star-universe-galaxies-2381/