Kategorier
1fl013 - Digitala verktyg i förskolan

1fl013 – Projektplanering

Projektplanering – Blue-bot-matte

1 Inledning

1.1 Bakgrund

När jag började använda programmering i förskolan så hade jag en del idéer om hur man kan utveckla aktiviteter som är skalbara och kan användas till barn som är på många olika nivåer. Denna rapport beskriver ett projekt jag utvecklat under ungefär ett års tid i olika iterationer. För att utveckla det har jag tagit olika delar av kurser vi läst och applicerat dem på programmering och matematik. Den nuvarande iterationen kom till under den här kursen då jag med tankar från den aktuella kurslitteraturen slipade konceptet till nuvarande form.

1.2 Lärandemål

Aktiviteten utvecklas för att på ett roligt sätt kombinera lärande inom matematik med enkel programmering. Samtidigt är den designad för att det skall finnas en naturlig väg att utvecklas inom aktiviteten så att barnen kan gå vidare till nästa steg inom en sfär de är trygga med och där förutsättningarna och inramningen är välbekanta.

Förutom rent matematisk sifferkunskap och övning av räknesätt övar uppgiften också rumsuppfattning och riktningar som fram, bak, höger och vänster. Dessutom övas också barnen i kommunikation när de får chansen att hjälpa varandra med uppgiften och när de självmant får prova att introducera nya barn i aktiviteten.

2. Teoretisk bakgrund

Annika Elm Fristorp och Fredrik Lindstrand (2012) talar om meningspotential och affordance i den meningsskapande processen i förskolan. Meningspotentialen är den mening och funktion en etablerad resurs bär med sig in i en aktivitet eller ett sammanhang. Affordance beskriver de möjligheter som resursen medger i ett framåtsyftande perspektiv.

Författarna menar också att rådande konsensus inom matematikforskning är att förskollärarna är viktiga för barns meningsskapande inom matematik. Vi som förskollärare måste stödja och ge lust till lärande (ibid.)

En av ambitioner med aktiviteten var som tidigare nämnts att utnyttja potentialen för adaptiva digitala lärresurser (jmf Gulz & Haake 2019). Detta innebär att resurser utformas så att de kan anpassas efter varje barns lärkurva och förutsättningar för lärande. Detta är speciellt viktigt i förskolan där barnen ofta ingår i grupper med ett åldersspann på flera år vilket ofta motsvarar halva eller mer av barnets livstid.

I den aktuella aktiviteten visste de flesta barnen redan hur tärningar och blue-bot fungerade. De hade dessutom haft analoga robotlekar där de styrde varandra. Denna meningspotential ville jag utnyttja för att kunna kombinerat dem till en ny mening för barnen som medger vidare utveckling både av barnens kunskaper och av aktiviteten i sig.

3. Beskrivning av aktiviteten

3.1 Material

Det grundläggande materialet består av en matta för blue-boten som jag skapat med hjälp av material från en kollegas blogg (jmf Lundblad 2019a). Materialet som bestod av siffror och nyckelpigor med rätt antal prickar anpassades för uppgiften genom att jag lade till tal upp till tolv (vilket senare blev ett nytt blogginlägg (jmf Lundblad 2019b)) och satte ut dem på en blue-bot-matta i 3×4 rutor. Grunden består naturligtvis också av en standard blue-bot som kan styras med hjälp av knapparna eller med hjälp av ipad. 

Förutom matta och blue-bot behöver vi naturligtvis några andra saker. Främst används tre tärningar; en sexsidig med prickar och två tolvsidiga med siffror. För att underlätta räknandet av addition och subtraktion har vi också en linjal som fungerar som tallinje och ibland plastkorkar som man kan använda för att räkna. 

Som navigeringshjälp för blue-boten finns pil-kort skapade från trafikskyltar som har dels raka pilar men också svängar till höger och vänster. Dessa kan man lägga ut när man avancerar från att navigera ett steg i taget till flera steg för att underlätta processen.

De som har kommit allra längst tycker till sist att även de mest avancerade matteövningarna på mattan (svaren är ju begränsade till 0>s<=12) blir tråkiga och då kan man lägga till hinder. Jag har använt kaplastavar då de är lagom långa och lagom tunna att agera hinder utan att vara i vägen eller bli tvetydigt positionerade. Dessutom syns blue-boten enkelt över dem när den kör. 

3.2 Hur går aktiviteten till?

När aktiviteten skall genomföras kommer de adaptiva resurserna in i bilden. De som är nya, kanske både för matematik och blue-bot kan börja med att bara öva köra ett visst antal slumpmässiga steg. De som kan räkna lite kan slå en sexsidig tärning och räkna prickarna och jämföra med mattan innan de kör. Om barnet vill kan det slå tärningen två gånger och lägga ihop resultaten. Här kan tallinje eller plastkorkar vara bra i början. 

När deltagarna har lärt sig läsa siffror så kan man använda de tolvsidiga tärningarna. Deltagaren kan slå en tärning som en övning i att läsa siffror och sedan navigera till resultatet. Barnen kan också slå två tolvsidiga tärningar och subtrahera det minsta resultatet från det största. Vid subtraktion kan ofta tallinje-linjalen vara till stor hjälp i början.

Den mest avancerade varianten av aktiviteten är när vi lägger till hinder. Som hinder använder vi kaplastavar och barnen och pedagogen kan hjälpas åt att placera ut dem. Kaplastavarna är lätta att hantera för barnen och det brukar bli väldigt roliga och lärorika diskussioner. Att sätta ut hindren är lite som att konstruera en labyrint och barnen får fundera över olika ganska avancerade spörsmål som: är det möjligt att komma till målet om hindren står så här? eller hur många stavar kan man sätta ut utan att det blir omöjligt att nå en ruta?    

3.3 En notering om dokumentation

För att kunna se barnets utveckling i dokumentationen man gör av uppgiften är det viktigt att man dokumenterar så att det framgår vilken variant av aktiviteten som barnet använder och försöker få med barnets egna tanka om aktiviteten. På detta sätt kan man över tid se en utveckling hos barnet inom både matematik, kommunikation och förståelse.

4 Avslutning

Det här är en aktivitet under ständig utveckling. Barn, kollegor, lärare och kursare har alla på något vis bidragit med idéer och synpunkter för att utveckla den. Det finns en del saker som jag själv ser i framtiden för aktiviteten: 

  • Utnyttja möjligheten att styra roboten med lärplatta bättre. Att faktiskt styra boten med bluetooth är något som inte gjorts mycket i aktiviteten. Det har stor utvecklingspotential.
  • Lägga till ett moment där blue-boten flyttar runt saker. Med lite enkla hjälpmedel skulle man kunna få blue-boten att flytta runt föremål under aktiviteten och på så vis göra den ännu roligare.
  • Skapa en brädspelsinramning till aktiviteten. Kanske kan man rama in aktiviteten med någon form av brädspelsliknande inslag så att aktiviteten kan få en tydlig början och ett tydligt slut. För de som vill prova skulle det kunna göra aktiviteten både roligare och mer spännande. 

Referenser:

Elm Fristorp, Annika & Lindstrand, Fredrik (2012). Design för lärande i förskolan. Stockholm: Norstedts

Gulz, Agneta & Haake, Magnus (2019) Kan förskolebarn lära sig själva genom att undervisa en digital figur? i Kjällander, Susanne & Riddersporre, Bim. Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund. s158-175.  Stockholm: Natur och kultur

Lundblad, Maria (2019a). Matematik aktivitet med blue bot och gratis material.

https://malund68.blogspot.com/2019/08/matematik-aktivitet-med-blue-bot-och.html [hämtad 2020-05-10]

Lundblad, Maria (2019b). Gratis pedagogiskt material: Nyckelpiga matematik 0-10. https://malund68.blogspot.com/2019/05/gratis-pedagogiskt-material-nyckelpiga.html [hämtad 2020-05-10]

Kategorier
1fl013 - Digitala verktyg i förskolan

UG2 C Uppgift Ute – Del 2: Skattjakt

Skattjakten med kommentarsspår
Skattjakten utan kommentarer
Kategorier
1fl013 - Digitala verktyg i förskolan

UG2 C Uppgift Ute – Del 1 – Geocache

Kategorier
1fl013 - Digitala verktyg i förskolan

1fl013 – UG 2B ljud (Individuellt)

Här är mina ljud på soundcloud.
Ljuden är, i ordning:
1. Jag sjunger bäbä vita lamm
2. Tåg som kör förbi
Änder
Porrlande bäck
Fågelsång
Steg i torra löv

3. Dammsugare
Vattenkran
Toalett
Tangentbord
Ljusknapp

Hur gjorde jag?
Ljuden spelades in med diktafonen i min telefon (Redmi Note 8 Pro). Utomhusljuden spelades in på en promenad i närområdet. Innomhusljuden spelades in hemma.

Jag började med att spela in de olika ljuden så gott det gick. Det blåste mycket utomhus så det hade blivit bättre med bra utrustning men det fick duga. Efter att jag spelat in alla ljud och sjungit så klippte jag ihop dem med audacity på en dator.

När alla ljuden var samlade i tre olika filer så skapade jag ett konto på soundcloud och laddade upp dem som en spellista. Nu finns det ännu mer skräp på soundcloud än vanligt. Sedan länkade jag spellistan på bloggen, skrev en beskrivning och lämnade in länken i mymoodle.

Kategorier
1fl013 - Digitala verktyg i förskolan

1fl013 – UG1 D Uppgift Admin (ind)

Länk till Prezi:
https://prezi.com/view/1aELv0rPejmpZwewL4Pi/

Kategorier
1fl013 - Digitala verktyg i förskolan

1fl013 – UG 2A Animation

I decided to do this post in English because this animation Project drew some interest from foreign friends.
I was tasked with making a short animation for University. As usual when I find an assignment interesting I may have taken it a Little to far.

Anyway, stipulations for this assignment where as follows:

* The Movie should be 1-3 minutes long
* I had to make three characters.
* One of the characters had to be me.
* The Movie has to have a story.
* The Movie has to have sound.
* I had to add background sounds and effects.
* I had to make my own Music
* It had to have a title and credits.

OpenToonz

I wanted to actually learn something at University for once so I decided to teach myself OpenToonz. It is a very powerful open source animation tool. It even supports lipsync through Another open source Project called PapagayoNG.
I exported clips with a green background (00FF00) for easy use in editing software.

PapagayoNG

The lipsync process was surprisingly easy after some fiddling around. Importing into OpenToonz was a breeze once i had the mouth and face shapes created.

Lipsync in OpenToonz

I used freeware video editor Lightworks for all of the editing and effect adding. Like OpenToonz it takes some time getting used to but once you get the hang of it’s features and of it’s quirks it’s a very powerful and helpful tool.

Lightworks

One of the major hurdles for me was that I had to create the Music. I’m not much of a musician but I have a basic idea of how it works and I know what I like. When it comes to movies I absolutely adore 80’s John Carpenter scores, so that is what I went for with the first song. I used garageband for iOS. Yes, I just admitted to using apple software to make this. I am ashamed but happy with the resulting tunes.

As usual I made most of the image manipulation in Gimp, the open source Photoshop clone. This is where I drew up the characters and did things like removing the mailbox and making it into a character for the final scene:

Original shot
Without the mailbox
”Postboxman”

That’s the mostly but not completely complete story about ”3:14 to Gantofta”. Enjoy!

Kategorier
1fl013 - Digitala verktyg i förskolan

1fl013 – UG1 E Greenscreen

Detta är en kort greenscreen video jag gjorde till kursen 1fl013. Den fick vara max 30 sekunder.

Stjärnbakgrund: https://pixabay.com/videos/space-star-universe-galaxies-2381/

Kategorier
1fl013 - Digitala verktyg i förskolan

UG2 A Uppgift – bild

Den färdiga bilden. Vader stryper mig på en ökenplanet.

Jag hade lite idétorka från början men började fundera över hur jag kunde koppla uppgiften till den aktuella situationen i världen på ett roligt sätt. Jag valde att kombinera ett gammalt semesterfoto med nytagna bilder på en leksak och en skäggig gubbe.

Orginalbild, skäggig gubbe.

Bilden på mig tog min dotter. Jag hade ingen grön filt stor nog att täcka hela mig och det lättaste blev till sist att ta ett foto mot en relativt vit bakgrund och bara klippa ut mig från den. Det är lite knöligare och tar lite tid men är man noggrann blir resultatet nästan lika bra.

Orginalbilden för Vader

Orginalbilden på Vader är en Kennerfigur från tidigt åttiotal. Den står inte så bra så jag lade den på grönt papper och tog bilder från olika vinklar. Det här är den som funkade bäst. Vaders glansiga kappa reflekterar det gröna lite och jag fick trixa lite för att få bort så mycket som möjligt till slutbilden.

Orginalbild, Teide

”Ökenplaneten” är naturligtvis vulkanen Teide på Teneriffa vars spektakulära natur har varit inspelningsplats för diverse filmer (exempelvis Clash of the Titans). Guiderna i nationalparken påstår gärna att både Star Wars och Apornas Planet spelades in här men detta är så vitt jag kan utröna endast lokala myter (se här för genomgång)
Bilden togs av mig vid en semesterresa 2004.

Tillagda skuggor

Jag lade till lite skuggor under Vader och mig och skuggan av Vaders arm på mig. Min bild ligger över Vader egentligen men en kopia av vaders arm ligger över min bild. Skuggorna blev inte riktigt propotionerliga, tror jag, det är lite svårt att avgöra med vinklar och sådär.

Wilber, Gimps maskot.

För att redigera bilden använde jag gratisprogrammet gimp. Länk nedan:

Graphics by GIMP

Kategorier
1fl013 - Digitala verktyg i förskolan

Coding for newbs

I had to do a million programming excercises for kids. It took 40.000 billion hours. But I did it. Was ok. Also gave me the idea to pick up old projects, like animating scifiguy on Android. I used AI2 because I can’t be arsed to install Android Studio.

Next up is some greenscreen experiments!

Kategorier
1fl013 - Digitala verktyg i förskolan

1FL013 – Digitala verktyg i förskolan

This blog is part of my university class ”Digital Tools in Preeschool” at the Linnaeus University, Växjö, Sweden.