Kategorier
1fl013 - Digitala verktyg i förskolan

1fl013 – Projektplanering

Projektplanering – Blue-bot-matte

1 Inledning

1.1 Bakgrund

När jag började använda programmering i förskolan så hade jag en del idéer om hur man kan utveckla aktiviteter som är skalbara och kan användas till barn som är på många olika nivåer. Denna rapport beskriver ett projekt jag utvecklat under ungefär ett års tid i olika iterationer. För att utveckla det har jag tagit olika delar av kurser vi läst och applicerat dem på programmering och matematik. Den nuvarande iterationen kom till under den här kursen då jag med tankar från den aktuella kurslitteraturen slipade konceptet till nuvarande form.

1.2 Lärandemål

Aktiviteten utvecklas för att på ett roligt sätt kombinera lärande inom matematik med enkel programmering. Samtidigt är den designad för att det skall finnas en naturlig väg att utvecklas inom aktiviteten så att barnen kan gå vidare till nästa steg inom en sfär de är trygga med och där förutsättningarna och inramningen är välbekanta.

Förutom rent matematisk sifferkunskap och övning av räknesätt övar uppgiften också rumsuppfattning och riktningar som fram, bak, höger och vänster. Dessutom övas också barnen i kommunikation när de får chansen att hjälpa varandra med uppgiften och när de självmant får prova att introducera nya barn i aktiviteten.

2. Teoretisk bakgrund

Annika Elm Fristorp och Fredrik Lindstrand (2012) talar om meningspotential och affordance i den meningsskapande processen i förskolan. Meningspotentialen är den mening och funktion en etablerad resurs bär med sig in i en aktivitet eller ett sammanhang. Affordance beskriver de möjligheter som resursen medger i ett framåtsyftande perspektiv.

Författarna menar också att rådande konsensus inom matematikforskning är att förskollärarna är viktiga för barns meningsskapande inom matematik. Vi som förskollärare måste stödja och ge lust till lärande (ibid.)

En av ambitioner med aktiviteten var som tidigare nämnts att utnyttja potentialen för adaptiva digitala lärresurser (jmf Gulz & Haake 2019). Detta innebär att resurser utformas så att de kan anpassas efter varje barns lärkurva och förutsättningar för lärande. Detta är speciellt viktigt i förskolan där barnen ofta ingår i grupper med ett åldersspann på flera år vilket ofta motsvarar halva eller mer av barnets livstid.

I den aktuella aktiviteten visste de flesta barnen redan hur tärningar och blue-bot fungerade. De hade dessutom haft analoga robotlekar där de styrde varandra. Denna meningspotential ville jag utnyttja för att kunna kombinerat dem till en ny mening för barnen som medger vidare utveckling både av barnens kunskaper och av aktiviteten i sig.

3. Beskrivning av aktiviteten

3.1 Material

Det grundläggande materialet består av en matta för blue-boten som jag skapat med hjälp av material från en kollegas blogg (jmf Lundblad 2019a). Materialet som bestod av siffror och nyckelpigor med rätt antal prickar anpassades för uppgiften genom att jag lade till tal upp till tolv (vilket senare blev ett nytt blogginlägg (jmf Lundblad 2019b)) och satte ut dem på en blue-bot-matta i 3×4 rutor. Grunden består naturligtvis också av en standard blue-bot som kan styras med hjälp av knapparna eller med hjälp av ipad. 

Förutom matta och blue-bot behöver vi naturligtvis några andra saker. Främst används tre tärningar; en sexsidig med prickar och två tolvsidiga med siffror. För att underlätta räknandet av addition och subtraktion har vi också en linjal som fungerar som tallinje och ibland plastkorkar som man kan använda för att räkna. 

Som navigeringshjälp för blue-boten finns pil-kort skapade från trafikskyltar som har dels raka pilar men också svängar till höger och vänster. Dessa kan man lägga ut när man avancerar från att navigera ett steg i taget till flera steg för att underlätta processen.

De som har kommit allra längst tycker till sist att även de mest avancerade matteövningarna på mattan (svaren är ju begränsade till 0>s<=12) blir tråkiga och då kan man lägga till hinder. Jag har använt kaplastavar då de är lagom långa och lagom tunna att agera hinder utan att vara i vägen eller bli tvetydigt positionerade. Dessutom syns blue-boten enkelt över dem när den kör. 

3.2 Hur går aktiviteten till?

När aktiviteten skall genomföras kommer de adaptiva resurserna in i bilden. De som är nya, kanske både för matematik och blue-bot kan börja med att bara öva köra ett visst antal slumpmässiga steg. De som kan räkna lite kan slå en sexsidig tärning och räkna prickarna och jämföra med mattan innan de kör. Om barnet vill kan det slå tärningen två gånger och lägga ihop resultaten. Här kan tallinje eller plastkorkar vara bra i början. 

När deltagarna har lärt sig läsa siffror så kan man använda de tolvsidiga tärningarna. Deltagaren kan slå en tärning som en övning i att läsa siffror och sedan navigera till resultatet. Barnen kan också slå två tolvsidiga tärningar och subtrahera det minsta resultatet från det största. Vid subtraktion kan ofta tallinje-linjalen vara till stor hjälp i början.

Den mest avancerade varianten av aktiviteten är när vi lägger till hinder. Som hinder använder vi kaplastavar och barnen och pedagogen kan hjälpas åt att placera ut dem. Kaplastavarna är lätta att hantera för barnen och det brukar bli väldigt roliga och lärorika diskussioner. Att sätta ut hindren är lite som att konstruera en labyrint och barnen får fundera över olika ganska avancerade spörsmål som: är det möjligt att komma till målet om hindren står så här? eller hur många stavar kan man sätta ut utan att det blir omöjligt att nå en ruta?    

3.3 En notering om dokumentation

För att kunna se barnets utveckling i dokumentationen man gör av uppgiften är det viktigt att man dokumenterar så att det framgår vilken variant av aktiviteten som barnet använder och försöker få med barnets egna tanka om aktiviteten. På detta sätt kan man över tid se en utveckling hos barnet inom både matematik, kommunikation och förståelse.

4 Avslutning

Det här är en aktivitet under ständig utveckling. Barn, kollegor, lärare och kursare har alla på något vis bidragit med idéer och synpunkter för att utveckla den. Det finns en del saker som jag själv ser i framtiden för aktiviteten: 

  • Utnyttja möjligheten att styra roboten med lärplatta bättre. Att faktiskt styra boten med bluetooth är något som inte gjorts mycket i aktiviteten. Det har stor utvecklingspotential.
  • Lägga till ett moment där blue-boten flyttar runt saker. Med lite enkla hjälpmedel skulle man kunna få blue-boten att flytta runt föremål under aktiviteten och på så vis göra den ännu roligare.
  • Skapa en brädspelsinramning till aktiviteten. Kanske kan man rama in aktiviteten med någon form av brädspelsliknande inslag så att aktiviteten kan få en tydlig början och ett tydligt slut. För de som vill prova skulle det kunna göra aktiviteten både roligare och mer spännande. 

Referenser:

Elm Fristorp, Annika & Lindstrand, Fredrik (2012). Design för lärande i förskolan. Stockholm: Norstedts

Gulz, Agneta & Haake, Magnus (2019) Kan förskolebarn lära sig själva genom att undervisa en digital figur? i Kjällander, Susanne & Riddersporre, Bim. Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund. s158-175.  Stockholm: Natur och kultur

Lundblad, Maria (2019a). Matematik aktivitet med blue bot och gratis material.

https://malund68.blogspot.com/2019/08/matematik-aktivitet-med-blue-bot-och.html [hämtad 2020-05-10]

Lundblad, Maria (2019b). Gratis pedagogiskt material: Nyckelpiga matematik 0-10. https://malund68.blogspot.com/2019/05/gratis-pedagogiskt-material-nyckelpiga.html [hämtad 2020-05-10]

Av Niklas Lindholm

I had to create this blog for University.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *